ביצוע הערכת קרינה ממתקני חשמל נדרש לפני התחלת הבניה ומתבצע באמצעות תוכנות סימולציה המסייעות ליועץ הקרינה להעריך את רמות הקרינה מהמתקן החשמלי עוד בתהליך התכנון, כאשר המתקן עדיין לא נבנה ולא הופעל.

לחברת מדידות ניסיון רב שנים במהלכן ביצעה מאות סימולציות קרינה ממוחשבות במבני תעשיה, משרדים ומגורים.

לחברה אישור מהמשרד להגנת הסביבה לביצוע הערכת קרינה. אישור זה משלים את האישור הרגיל של בודקי קרינה לבצע מדידות קרינה בלבד.

תהליך הערכת והפחתת הקרינה כולל:

1. ביקור באתר הבנייה ומדידת קרינת רקע.
2. איסוף תכניות חשמל ואדריכלות של המתקן החשמלי וסביבתו המאוכלסת.
3. הכנת דו"ח הערכת קרינה תיאורטית (סימולציה ממוחשבת) מפורט על בסיס תכניות הבנייה.
4. איתור מקורות הקרינה בהם נדרשת הערכת הקרינה.
5. בניית מודלים של מקורות הקרינה וסביבתם והפקת סימולציה ממוחשבת הנותנת את רמות הקרינה סביב מקורות הקרינה.
6. הפקת דו"ח הערכת הקרינה והמלצות להפחתתה.
7. קיום דיון בהשתתפות המתכננים והיזם, בו מוצגות הדרישות להפחתת הקרינה ונבחנות אפשרויות הפחתת הקרינה ע"י שינוי תכנוני או ביצוע מיגון מגנטי.
8. הכנת מפרט להפחתת הקרינה.
סימולציות והפחתת קרינה אלקטרומגנטית  imageסימולציות והפחתת קרינה אלקטרומגנטית  image