קרינה אלקטרומגנטית נפלטת מאנטנות וממתקני חשמל ומהווה סכנה לבריאות הציבור במידה והיא חורגת מעבר לרמות המוגדרות ע”י המשרד להגנת הסביבה.

חברת מדידות מציעה ללקוחותיה שירות מדידות המבוצע בידי בודקים מוסמכים מטעם המשרד להגנת הסביבה ובאמצעות ציוד מדידה ממוחשב ומתקדם העובר כיול כמתחייב בחוק הקרינה.
המדידות המבוצעות ע”י חברת מדידות מבוססות על ידע וניסיון רב שנים במדידות של מתקני חשמל, מתוך הכרות עם מבנה ואופן פעולת המתקן הפולט את הקרינה לסביבה.

חברת מדידות נותנת השירותים הבאים:
  • מדידה כללית לאיתור קרינה חריגה
  • איתור וזיהוי מקורות הקרינה
  • מדידה לבדיקת הפחתת הקרינה
מדידות קרינה אלקטרומגנטית image